Posts in category

Uncategorized


İnsan Hakları Değerlendirmesi: Kadın ve Erkek Sünneti

Daha Fazla

Biyosavunma Unsuru Olarak ‘Medikal İstihbarat’

Daha Fazla

Altın Orda’nın Mirası ve Kazakistan

Daha Fazla

John Stuart Mill ‘Bir insan, kendisi, aklı ve vücudu üzerinde egemendir’ derken Justice Blackmun ‘vücut bütünlüğü hakkını (right to bodily integrity)’ tüm özgürlüklerin üzerinde, bir köşetaşı olarak tanımlar. Çocuklar da dahil olmak üzere tüm insanlar temel olarak bu hakka sahiptir. Bir çocuğun izni olmadan kulağını deldirmek de, bir hastanın izni olmadan herhangi bir tıbbi işleme …

0 137

William McNeill hastalıkları ‘tarihteki gizli el’ olarak tanımlamıştır.[1] Toplumların daha entegre bir hal almasıyla, hastalıkların yayılma ve bulaşma hızı artmıştır. Bu durum jeopolitiği ve milli güvenliği etkileyen bir unsur haline gelmiştir. Bunun sonucunda ortaya çıkan ‘hastalık güvenliği’ kavramı sivil ve askeri yapılarda, medikal istihbarat birimlerinin kurulmasını gerektirmiştir. İstihbarat, küresel sağlık ve güvenlik, zaman zaman önceliklerine …

0 97

Türk Milleti… Yazılı kaynakların en eskilerinden itibaren tarih sahnesinde.. Türk tarihçiler “Tarih yapmaktan yazmaya zaman bulamadık.” diyorlar. Bu tam da tembel mazereti. Bu gün tüm Türk Halkları ortak bir tarih bilinci oluşturamazlar ve kendi boy ve topluluklarına Milli Tarih yapmaya çalışırlarsa Komünist SSCB’nin bile yapamadığı kötülüğü yaparlar Türk Halklarına.. Dünya’da tarih bilgisinin gelişimine bakın. “Objektif …

0 505

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızla dünyaya yayılan ve artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen virüsün etkisiyle petrol talebinde hızla bir düşüş yaşandı. Azalan petrol talebi petrol üreticileri arasında fiyat anlamında anlaşmazlıkları da beraberinde getirdi. Dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında çıkan fiyat anlaşmazlıklarını sadece virüsün neden olduğunu söyleyemeyiz tabi ama …

0 149

Küresel anlamda 1929 Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşın’dan bu yana en ağır “insanlık” krizini yaşıyoruz. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin virüs tüm dünyaya yayıldı. Devletler her ne kadar önlemlerini almaya çalışsada Covid-19’un dağılımına engel olamadılar. Dünya Sağlık Örgütü kaynağı henüz belli edilemeyen virüsten korunmak için el temizliğine özen gösterilmeli, maskesiz dışarı çıkılmamasını ve kalabalık olan …

0 206

Bloklar döneminin başat aktörlerinden SSCB, 1989 yılında çatırdamaya başlayan sistemiyle 1991 yılında dağılmaya uğramış ve birçok yeni devlet birbiri ardına bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Baltıklardan, Kafkaslara, Orta Asya’ya kadar uzanan yapılanma süreçleri yeni bir dönemi de bu sayede beraberinde getirmiştir. Uzun yıllar Sovyet hâkimiyetinde kalan bu devletlerden bazıları vardır ki aynı köken, dil, tarih ve geleneklere …

0 117

Ayrılıkçı çatışmaların bir türlü son bulmadığı “Avrasya’nın Balkanları” olarak adlandırılan Güney Kafkasya’da Rusya hakimiyeti artarak devam etmektedir. Bölge ülkeleri üzerindeki baskısını son yıllarda askeri alanda arttıran Moskova, bölgesel güçleri de dikkate alarak yakın çevresinde bir savunma mekanizması icra etmiştir. Bununla birlikte Rusya Kafkasya’daki müttefiki Ermenistan’ı, Gürcistan ve Azerbaycan’a nazaran adeta bir Garnizon’a çevirmiş durumdadır. Bu durum Rusya’nın …

0 144

Çin’in, Doğu Türkistan Politikasını anlatabilmek veya anlayabilmek için, bu ülkenin tarihinin ilk devirlerinden beri ve dünyaya bakışını yani dış politikasını ortaya koymak gerekir. Tarihi M.Ö. 200’lü yıllara (Göktürkler ve Hunlar dönemine) kadar dayanan Türkistan toprakları, tarihin ilk dönemlerinden beri Türklerin ana yurdu, bin yıldan beri de İslam toprağıdır. Tarih boyunca Türkistan adı ile bir devlet …

0 183

93 Harbi sonrasında ortaya çıkan güvenlik buhranı, bazı aktörler değişsede tekrar yaşanmaya başlamıştır. Türkiye’nin güvenliğinin başlangıcı olarak gördüğümüz iki mesele vardır: Kırım MeselesiKıbrıs Meselesi  Bu araştırmamız neticesinde Kırım’dan Kıbrıs’a doğru güvenlik tehditlerini, ülkemiz üzerine etkilerini sizlerle paylaşacağız. Kıbrıs ve Kırım Ekseni Kırım, 1476’dan 1774 yılında Rus Çariçesi II.Katerina ile yapılan Küçük Kaynarca Anlaşmasına kadar Osmanlı …

0 87

Sahraaltı bölgesinde yer alan 6 Afrika ülkesi dünyanın en hızlı büyüyen 10 ekonomisi arasında yer almaktadır. Dünya’nın yer altı zenginliklerinin %30’u Afrika da bulunmaktadır. Bu araştırmada yirmiye yakın ülkenin üs ve yeraltı kaynakları yarışına girdiği Afrika’nın Çin için önemini ve ABD’nin Çin-Afrika ilişkisine bakışını ele alacağız. Neden Afrika ? Afrika yıllarca geleneksel ve geleneksel olmayan …

0 64