Posts in category

Türk Dünyası


Altın Orda’nın Mirası ve Kazakistan

Daha Fazla

Türk Dünyası’nda Yeni Dönem: Türk Keneşi

Daha Fazla

Asya’nın Altın Anahtarı: Doğu Türkistan

Daha Fazla

Türk Milleti… Yazılı kaynakların en eskilerinden itibaren tarih sahnesinde.. Türk tarihçiler “Tarih yapmaktan yazmaya zaman bulamadık.” diyorlar. Bu tam da tembel mazereti. Bu gün tüm Türk Halkları ortak bir tarih bilinci oluşturamazlar ve kendi boy ve topluluklarına Milli Tarih yapmaya çalışırlarsa Komünist SSCB’nin bile yapamadığı kötülüğü yaparlar Türk Halklarına.. Dünya’da tarih bilgisinin gelişimine bakın. “Objektif …

0 506

Bloklar döneminin başat aktörlerinden SSCB, 1989 yılında çatırdamaya başlayan sistemiyle 1991 yılında dağılmaya uğramış ve birçok yeni devlet birbiri ardına bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Baltıklardan, Kafkaslara, Orta Asya’ya kadar uzanan yapılanma süreçleri yeni bir dönemi de bu sayede beraberinde getirmiştir. Uzun yıllar Sovyet hâkimiyetinde kalan bu devletlerden bazıları vardır ki aynı köken, dil, tarih ve geleneklere …

0 119

Çin’in, Doğu Türkistan Politikasını anlatabilmek veya anlayabilmek için, bu ülkenin tarihinin ilk devirlerinden beri ve dünyaya bakışını yani dış politikasını ortaya koymak gerekir. Tarihi M.Ö. 200’lü yıllara (Göktürkler ve Hunlar dönemine) kadar dayanan Türkistan toprakları, tarihin ilk dönemlerinden beri Türklerin ana yurdu, bin yıldan beri de İslam toprağıdır. Tarih boyunca Türkistan adı ile bir devlet …

0 184