Altın Orda’nın Mirası ve Kazakistan

Daha Fazla

Türk Dünyası’nda Yeni Dönem: Türk Keneşi

Daha Fazla

Rusya’nın Kafkasya’daki Askeri Varlığı

Daha Fazla

Türk Milleti… Yazılı kaynakların en eskilerinden itibaren tarih sahnesinde.. Türk tarihçiler “Tarih yapmaktan yazmaya zaman bulamadık.” diyorlar. Bu tam da tembel mazereti. Bu gün tüm Türk Halkları ortak bir tarih bilinci oluşturamazlar ve kendi boy ve topluluklarına Milli Tarih yapmaya çalışırlarsa Komünist SSCB’nin bile yapamadığı kötülüğü yaparlar Türk Halklarına.. Dünya’da tarih bilgisinin gelişimine bakın. “Objektif …

0 506

Bloklar döneminin başat aktörlerinden SSCB, 1989 yılında çatırdamaya başlayan sistemiyle 1991 yılında dağılmaya uğramış ve birçok yeni devlet birbiri ardına bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Baltıklardan, Kafkaslara, Orta Asya’ya kadar uzanan yapılanma süreçleri yeni bir dönemi de bu sayede beraberinde getirmiştir. Uzun yıllar Sovyet hâkimiyetinde kalan bu devletlerden bazıları vardır ki aynı köken, dil, tarih ve geleneklere …

0 119

Ayrılıkçı çatışmaların bir türlü son bulmadığı “Avrasya’nın Balkanları” olarak adlandırılan Güney Kafkasya’da Rusya hakimiyeti artarak devam etmektedir. Bölge ülkeleri üzerindeki baskısını son yıllarda askeri alanda arttıran Moskova, bölgesel güçleri de dikkate alarak yakın çevresinde bir savunma mekanizması icra etmiştir. Bununla birlikte Rusya Kafkasya’daki müttefiki Ermenistan’ı, Gürcistan ve Azerbaycan’a nazaran adeta bir Garnizon’a çevirmiş durumdadır. Bu durum Rusya’nın …

0 145

Tüm dünyada refah, yüksek mutluluk oranı, eşitlik gibi kavramların ilk akla geldiği İskandinav (Nordic) bölgesi, bugün insanların gerek turistik gerekse yerleşim amaçlı tercih ettiği ülkeleri oluşturmaktadır. Bahsedilen ülkeler Danimarka, İzlanda, İsveç, Norveç ve Finlandiya’yı kapsarken, bunlardan İsveç, Noveç ve Danimarka Krallık ile yönetilmektedir. Finlandiya ve İzlanda ise Cumhuriyet ile varlıklarını sürdürmektedirler. Birleştikleri nokta bu anlamda …

0 76