Asya’nın Altın Anahtarı: Doğu Türkistan

Daha Fazla

Türkiye’nin Güvenlik Sınırları

Daha Fazla

Afrika Ekseninde Çin ve ABD Karşılaşması

Daha Fazla

Çin’in, Doğu Türkistan Politikasını anlatabilmek veya anlayabilmek için, bu ülkenin tarihinin ilk devirlerinden beri ve dünyaya bakışını yani dış politikasını ortaya koymak gerekir. Tarihi M.Ö. 200’lü yıllara (Göktürkler ve Hunlar dönemine) kadar dayanan Türkistan toprakları, tarihin ilk dönemlerinden beri Türklerin ana yurdu, bin yıldan beri de İslam toprağıdır. Tarih boyunca Türkistan adı ile bir devlet …

0 184

93 Harbi sonrasında ortaya çıkan güvenlik buhranı, bazı aktörler değişsede tekrar yaşanmaya başlamıştır. Türkiye’nin güvenliğinin başlangıcı olarak gördüğümüz iki mesele vardır: Kırım MeselesiKıbrıs Meselesi  Bu araştırmamız neticesinde Kırım’dan Kıbrıs’a doğru güvenlik tehditlerini, ülkemiz üzerine etkilerini sizlerle paylaşacağız. Kıbrıs ve Kırım Ekseni Kırım, 1476’dan 1774 yılında Rus Çariçesi II.Katerina ile yapılan Küçük Kaynarca Anlaşmasına kadar Osmanlı …

0 87

Sahraaltı bölgesinde yer alan 6 Afrika ülkesi dünyanın en hızlı büyüyen 10 ekonomisi arasında yer almaktadır. Dünya’nın yer altı zenginliklerinin %30’u Afrika da bulunmaktadır. Bu araştırmada yirmiye yakın ülkenin üs ve yeraltı kaynakları yarışına girdiği Afrika’nın Çin için önemini ve ABD’nin Çin-Afrika ilişkisine bakışını ele alacağız. Neden Afrika ? Afrika yıllarca geleneksel ve geleneksel olmayan …

0 64